PRZYCHODNIA LEKARSKA "RAZEM" SP.Z O.O., niniejszym informuje, że funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych w tut. placówce pełni p. Anna Walosińska.
Wszelkie sprawy związane z przetwarzaniem danych osobowych w placówce należy zgłaszać do w/w osoby.


Adres korespondencyjny:
Data Protection Advisory Group sp. z o. o.
ul. Biedronki 68, 02-959 Warszawa
adres poczty elektronicznej:
ojom@dpag.pl